Enligt Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, innebär beslutet en väsentlig förändring i läkarnas arbete.
– Tidigare har det varit självklart att man som läkare har haft rätt till övertidsersättning. 

Beslutet, som fattades i april i år, innebär att alla chefer samt anställda med en månadslön på 50 000 kronor eller mer inte ska ha rätt till ekonomisk ersättning vid övertidsarbete. 

– Vi tycker att det är väldigt olyckligt att man fattar ett ensidigt beslut utan dialog – och som vi tycker – på ett bristfälligt underlag, säger Yvonne Dellmark som är ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening.

Vilka konsekvenser kan beslutet få?
– Läkare är lojala med sina patienter. Vi vet att många arbetar utöver ordinarie arbetstid för att hinna alla administrativa uppgifter. Får de inte övertiden godkänd av sin chef utbetalas ingen övertidsersättning även om man enligt gällande avtal har rätt till den.

Enligt läkarföreningen är det obetalda arbetet ett stort arbetsmiljöproblem, som försämras ytterligare av beslutet.

Den nya ordningen började gälla den 1 september. Det innebär att de som anställs efter det datumet eller de som byter tjänst förväntas avtala bort övertidskompensationen.
– På de kliniker där man föregått med gott exempel och ersatt den övertid som förekommer blir det nu en orättvisa när några får betalt för sitt arbete, men inte alla – trots att man ska arbeta tillsammans med samma arbetsuppgifter, säger Yvonne Dellmark.

Läkarföreningen ser även en risk att läkare kommer att tveka över att acceptera en ny tjänst.

– Tar man bort övertidsersättningen från någon som samtidigt får ett mycket större uppdrag, innebär det snarast en lönesänkning. Det är väldigt olyckligt om man vill behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Läkare som arbetar övertid med syfte att förkorta sjukhusets vårdköer, kommer dock att få en särskild timersättning. Något som också upplevs som orättvist, enligt Yvonne Dellmark.

– Allt arbete på Karolinska går ut på att arbeta för patienten och försöka hålla nere väntetider för dem som behöver oss, varför ska då bara vissa timmar premieras?

En dialog pågår mellan läkarföreningen och sjukhusledningen. Läkarföreningen anser att det bästa vore att behålla rätten till övertidsersättningen och arbeta för att det inte ska förekomma någon övertid på sikt. 

– Man ska ha en sådan arbetsmiljö att man hinner sina arbetsuppgifter under sin ordinarie arbetstid, säger Yvonne Dellmark.

Enligt Karolinska universitetssjukhusets pressavdelning är anledningen bakom beslutet att sjukhusledningen vill att samma regler ska gälla över hela sjukhuset, då det tidigare har sett olika ut på olika divisioner.

– Det är viktigt att vi behandlar medarbetare lika och att grundreglerna är desamma överallt. Samtidigt har vi kvar en tydlig koppling mellan lön och kompetens, expertis och erfarenhet. Lönen är en del av hela
villkorspaketet och det är chefernas uppgift att förhandla detta med varje enskild medarbetare, säger Lena Freijd, HR-direktör på sjukhuset, i en kommentar.

Sjukhusledningen bedömer inte att beslutet kommer att bidra till några stora konsekvenser för sjukhuset.