– Det blir en avskaffning av en lagstiftning som först genomförts och sedan etablerat sig. En rad vårdcentraler har startats. Det innebär ett väldigt tvärt kast, sa Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till Läkartidningen när statsminister Stefan Löfven lade fram förslaget om att ta bort obligatoriet i vårdvalet.

Nu ger Läkarförbundet regeringen svidande kritik i ett remissvar. Förbundet vänder sig både mot idén i sig och regeringens förslag som man anser saknar en ordentlig konsekvensanalys.

Läkarförbundet ser flera risker. En är att ändringen skulle förvärra bristen av specialistläkare och öka beroendet av hyrläkare. Förslaget sänder, enligt förbundet, även negativa och otydliga signaler och riskerar att skapa oro. Vårdvalsreformens positiva effekter för primärvården räknas upp: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi.

Förbundet efterlyser långsiktighet och skriver: »Olyckligtvis har primärvården till synes blivit en tummelplats för ideologiska markeringar och tvära lappkast efter hur sammansättningen i riksdagen förändras«.

I remissen förslår man att förslaget dras tillbaka och att lagen om valfrihetssystem, LOV, lyfts ur den kommande utredningen om vinst i vården. Regeringen bör i stället låta en kommitté komma med förslag på hur primärvården kan stärkas och vårdvalet utvecklas, enligt förbundet. 

Läkarförbundet är inte ensamt om kritiken. Vårdförbundet, Sveriges Kommuner och landsting och Vårdföretagarna avstyrker till exempel också regeringens förslag. 

Läs mer:      

Signerat: Primärvården behöver inte fler hinder

Obligatoriet i vårdvalet tas bort

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Signerat: Läkarförbundet inleder samtal med regeringen 

Stopp för vinst får hård kritik