På sin hemsida påminner SKL om att MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, har beslutat att skicka svensk personal till Västafrika. Tisdagen den 7 oktober skickades en person till området som ska leda det blivande teamet. Torsdag den 16 oktober planeras att bland annat ett sjukvårdsteam på två läkare och tre sjuksköterskor åker ner.

SKL ger i en sammanställning nu besked om vad som gäller angående centrala frågor som tjänstledighet, lön, försäkringar och eventuell smitta.

Exempelvis är det så att den sjukvårdspersonal som deltar i MSBs insatser får ersättning genom myndigheten. Landstinget betalar inte lön, ej heller för förberedelser för uppdraget. SKL skriver vidare: »Är det andra organisationer som står för insatsen betalas ersättning av dem enligt deras rutiner. Till exempel om insatsen sker via Läkare utan gränser är den gängse ordningen att den organisationen står för ersättningen före, under och efter en insats.«

Vidare är det uppdragsgivaren som ska stå för försäkringar för arbetstagaren under uppdragstiden avseende skada eller sjukdom i arbetet.

När det gäller tjänstledighet ska den som vill åka och arbeta med ebolabekämpning ta upp saken med sin verksamhetschef. Landstinget ska därefter göra en ”helhetsbedömning” om ledighet kan beviljas eller ej. SKL skriver dock: »När det gäller ledighet för internationellt biståndsarbete, där Sverige medverkar, bör ledighet beviljas för begränsad tid, upp till tre månader utifrån tidigare praxis, om inte synnerliga skäl talar emot sådan ledighet.« Samtidigt påminner organisationen om att det enskilda landstinget har att väga in en rad faktorer i sitt beslut, en sådan är behovet av krisberedskap i Sverige.

SKL tar även upp en situation där det finns risk att smittöverföring av ebola har skett. Då rekommenderas att personen avstängs från ordinarie arbete under en period av 21 dygn efter senaste arbetstillfälle med ebolapatienter. Arbetsgivaren ska även bedöma om en sådan person kan utföra arbete i sitt hem i stället.

Här finns hela SKL:s genomgång att läsa.

– Vi ser en mycket tragisk situation i västra Afrika och vill förstås solidariskt ställa upp med hjälp på de sätt vi kan. Vi vet att det finns många människor runt om i sjukvården som vill erbjuda sin hjälp. De signaler vi får från landstingen är att de vill göra det så lätt som möjligt att kunna ge denna hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och landsting, i ett pressmeddelande från SKL.