I två landsting, Jönköping och Kronoberg, har kristdemokraterna lagt förslag om att införa en samvetsklausul så att sjukvårdspersonal ska kunna säga nej till att utföra arbetsuppgifter, exempelvis abort, om det strider mot den egna religiösa eller etiska övertygelsen.

I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter skriver Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och RFSU:s ordförande Kristina Ljungros att en sådan klausul inte bara vore ett hot mot den fria aborträtten, utan generellt mot rätten till vård på lika villkor.

»En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först.«

Enligt debattörerna har införandet av en samvetsklausul i Norge lett till att kvinnor fått vänta onödigt länge på att avsluta en oönskad graviditet.