Johan von Schreeb (till höger) har anställt Hans Rosling (till vänster), som ska åka till Västafrika och analysera data om ebolaepidemin. Bilden från ett seminarium med Läkare utan gränser på Läkaresällskapet tidigare i höst.

Foto: Marie Ström

I början av oktober gav Socialstyrelsen Kunskapscentrum för katastrofmedicin i uppdrag att starta en utbildning för svenska fältarbetare som ska till de eboladrabbade länderna i Västafrika. Kirurgen och katastrofmedicinexperten Johan von Schreeb och narkossjuksköterskan Anneli Eriksson, som bägge har lång erfarenhet av svåra utlandsuppdrag, leder den två dagar långa kursen på Karolinska institutet.

Tre kurstillfällen är inplanerade. Den första utbildningen hölls i början av veckan. På grund av det stora intresset utökades platserna från 20 till 25. På den första kursen deltog både hälso- och sjukvårdpersonal och exempelvis logistiker och ingenjörer som ska åka till Liberia med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Det svåra är att sortera ut de som är mest lämpade från dem som plötsligt grips av ett bultande hjärta och vill hjälpa till, säger Johan von Schreeb.

Bland de sökande finns tre kategorier: personer utan sjukvårdsutbildning, läkare samt övrig sjukvårdspersonal.

– Bland läkarna har det av naturliga skäl varit mest intresse från infektionsläkare, säger Johan von Schreeb. 

Två kategorier prioriteras när kursplatserna delas ut. I första hand de som redan har ett uppdrag i Västafrika, i andra hand de som har tidigare erfarenhet.

Tidigare har få läkare anmält sig som frivilliga. MSB hade till exempel svårt att få tag på läkare till sitt uppdrag i Västafrika. Varför har intresset ökat?

– Dels beror det nog på att landstingen gick ut ganska mangrant och sa att man skulle kunna få ledigt. Dels tror jag att det börjar gå upp för folk att det här inte är en biståndsfråga, utan en fråga om global säkerhet.

Även Hans Rosling, professor i global hälsa vid Karolinska institutet som en gång i tiden var med och startade Läkare utan gränser, gick kursen i början av veckan. Han ska åka till Västafrika inom kort. Det är Johan von Schreeb som har anställt den världsberömde professorn.
– Han har tidigare varit min handledare. Men nu har jag har anställt honom i min forskargrupp och är alltså hans chef.
Hans Roslings uppgift blir framför allt att sammanställa och analysera inkommande data för att försöka se vart epidemin är på väg.

Nästa utbildningstillfälle för svenska fältarbetare är den 20-21 oktober på Karolinska institutet. Men det kan bli betydligt fler. Enligt Johan von Schreeb är det inte omöjligt att kursen blir permanent.
– Vi får se. Det kan vara bra för svenskt smittskydd att man får öva. Dessutom ligger ju ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) här och de har förstås också ett intresse av detta.

På fredag den 17 oktober åker ett team från MSB till Liberia. Även Svenska Röda Korset söker just nu efter  läkare som kan åka till Västafrika.

Läs tidigare artiklar:

SKL ger besked om personalens villkor vid uppdrag i Västafrika

Regeringen vill underlätta för sjukvårdspersonal att åka till Västafrika

Sökes: Svenska läkare till Liberia

Ebolasjuk har landat i Norge

Läkare utan gränser: »Det här liknar ingenting vi sett tidigare«

Johan von Schreeb om arbetet i Sierra Leone

Två nya ebolacenter i Kongo-Kinshasa

Läkare utan gränser bygger upp ebolacenter i Kongo-Kinshasa

Johan von Schreeb: »Den här katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker«

Ytterligare två smittade bättre efter Zmapp-behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Svensk smittskyddsläkare i Michigan:Högsta beredskap mot ebola i USA

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor