Anders Björkman. Foto: Marie Ström

I veckan har American Society for Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) sin årliga forskarkonferens i New Orleans, Louisiana. På mötet, som brukar samla världens ledande forskare inom global hälsa och tropisk medicin, ska de senaste rönen om ebola tas upp. Men en vecka före konferensen fick deltagarna ett meddelande från delstaten Louisiana. Där uppmanas deltagare som nyligen har varit i något av de eboladrabbade länderna i Västafrika eller varit i kontakt med smittade att stanna hemma – annars riskerar de att bli satta i karantän.

Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, är en av dem som fått uppmaningen. Han befinner sig sedan två veckor tillbaka i Liberias huvudstad Monrovia på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (LT 43/2014). Hans plan var att delta i konferensen i New Orleans, men nu väljer han i stället att stanna kvar ytterligare tre veckor i Västafrika.

– Uppmaningen saknar vetenskaplig grund utan får ses som ett politiskt beslut orsakat av ebolaskräck , säger han om det inträffade.

Även American Society for Tropical Medicine and Hygiene riktar kritik mot Louisiana. På sin webbplats beklagar organisationen att deltagare har drabbats och skriver att de är stolta över medlemmar som arbetar med att stoppa det pågående ebolautbrottet.

Fler artiklar i Läkartidningen om ebola-utbrottet