I december förra året friade Uppsala tingsrätt landstinget. Domen överklagades till Svea hovrätt, som gör en annan bedömning än tingsrätten.

Hovrätten anser att landstinget i Uppsala län har kränkt de anhöriga och och därför är skadeståndsskyldigt. Enligt domen, som kom i dag onsdagen den 26 november, ska landstinget betala totalt 60 000 kronor till dem.

– Det är mycket glädjande att den drabbade familjen nu får upprättelse – det är ett viktigt besked till såväl vårdgivare som patienter på sjukhus att rätten till respekt för privatlivet gäller även där, säger Clarence Crafoord, som är chef för den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa som har företrätt de anhöriga, i ett pressmeddelande.

Det var för sju år sedan som den cancersjuke mannen filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala av produktionsbolaget Titan Television AB. Klippen där han syntes – dock med pixlat ansikte – visades några veckor senare i tv-serien »Sjukhuset« på TV 3. Där syntes det att han hade svårt att få luft och personalen sa att han var döende. Två dygn senare avled mannen.

Hans anhöriga visste inte om att han hade blivit filmad, och enligt dem hade varken han eller någon av dem lämnat sitt godkännande. Landstinget sa först att mannen hade lämnat ett medgivande, men ändrade sig sedan. Under rättegången i Svea hovrätt berättade änkan och dottern om hur chockade de hade blivit när de av en slump slog på tv:n och såg familjemedlemmens dödskamp. 

Hovrätten tycker, precis som tingsrätten i Uppsala, att vårdpersonalen har röjt sekretessbelagda uppgifter vid inspelningen och därmed gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten. Trots det avslog tingsrätten de anhörigas begäran om skadestånd. Tingsrättens motivering till detta var att de vårdanställda omfattades av bestämmelserna om meddelarfrihet i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Men hovrätten gör en annan bedömning. Eftersom inspelningen har skett med landstingets godkännande, ansvar och kontroll har landstinget – enligt hovrätten – det grundläggande ansvaret för att sekretessbelagda uppgifter har röjts.

»Det är hovrättens bedömning att det grundläggande ansvaret för att sekretessbelagda uppgifter röjts i hög grad ligger på arbetsgivaren, landstinget. Röjandet av de sekretessbelagda uppgifterna får i belysning härav sägas ha skett på ett sätt som är att jämställa med att det skett på myndighetens vägnar. Under dessa förhållanden hindrar inte bestämmelserna om meddelarfrihet att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig«, skriver hovrätten i domen.

Den rättsliga kampen mellan de anhöriga och landstinget har pågått under två och ett halvt år.

– För familjen är domen en oerhörd lättnad. Deras mål med processen har varit att hindra att andra drabbas av samma sak, vilket förhoppningsvis blir resultatet av dagens dom från hovrätten, säger Clarence Crafoord.

Landstingets chefsjurist Jens Larsson beklagar det lidande som de anhöriga har fått utstå. Landstinget skriver i ett pressmeddelande att de ska gå igenom domen ordentligt innan de tar ställning till hur de ska gå vidare.

Akademiska sjukhuset har ändrat rutinerna för fotografering och filmning efter inspelningen av tv-serien.

– Vi har gjort allt för att undvika att en sådan här situation skulle kunna uppstå igen, säger sjukhusets kommunikationsdirektör Henrik Pederby.

Läs mer:

Elin Ericsson kommenterar domen

Patient filmade för att visas i tv – nu tas fallet upp i hovrätten

Svea hovrätt tar upp sjukhusfilmingsfallet

Landstinget i Uppsala slipper skadestånd

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

SMER ansluter till bojkott av vita dokusåpor

När sjukvård blir tv-underhållning

Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«

TV har gjort mig till en bättre doktor