I går, tisdagen den 11 november, röstade landstingsstyrelsen med minsta möjliga marginal ja till att utreda förslaget från Kristdemokraterna om att införa samvetsfrihet för landstingspersonalen, enligt SVT Smålandsnytt.

Centerpartiet och Moderaterna slöt upp bakom motionen. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot, medan Folkpartiet lade ner sin röst. Landstingsfullmäktige ska fatta det slutliga beslutet i frågan den 25 november.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och RFSU:s ordförande Kristina Ljungros skrev nyligen i en gemensam debattartikel att en samvetsklausul vore ett hot både mot den fria aborträtten och rätten till vård på lika villkor.

Läs mer:

Debatt: Är förbundet reda för en diskussion om samvete i vården

Replik: Läkarförbundet diskuterar gärna samvetsfrågor

Reflexion: Samvete eller inte samvete?

Nej till samvetsfrihet

Samvetsfrihet öppnar för godtycke i vården

Barnmorska inte diskriminerad