I går, tisdagen den 25 november, kom lagrådet med ett mycket kritiskt yttrande till hur regeringen skött lagförslaget. Regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt och förslaget kan därför inte ligga till grund för lagstiftning, enligt lagrådet. 

Nu meddelar regeringen att den kommer att dra tillbaka propositionen.

– Regeringen har tagit del av lagrådets kritik av beredningen av propositionen om »Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården«. Regeringen avser därför att återkalla propositionen för att uppfylla beredningskraven och därefter återkomma till riksdagen för ett beslut i vår som ska börja gälla den första juli, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Regeringens uppfattning i frågan har dock inte förändrats, enligt Gabriel Wikström. I pressmeddelandet säger han att regeringen anser att ett borttagande av obligatoriet skulle stärka landstingens självbestämmande.

Förslaget har kritiserats från både arbetsgivarhåll och från Läkarförbundet och andra fackförbund. Läkarförbundet anser att förslaget bland annat kan förvärra bristen på specialister i allmänmedicin.

Det är även tveksamt om förslaget skulle ha fått tillräckligt stöd i riksdagen. De borgerliga partierna, som införde LOV, har sagt att de kommer att rösta emot förslaget. Sverigedemokraterna har tidigare sagt att de också är beredda att fälla förslaget.