I regeringens och Västerpartiets överenskommelse om vinster i välfärden ingår att landstingen från och med årsskiftet inte längre ska vara tvingade införa vårdval i primärvården enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förslaget har mött hård kritik från både arbetsgivarhåll och från Läkarförbundet och andra fackförbund. Läkarförbundet menar att förslaget bland annat kan leda till att bristen på specialister i allmänmedicin ökar.

Men nu ser det ut som förslaget kanske inte blir verklighet. Till Dagens Nyheter säger Per Ramshorn, SD-ledamot i riksdagens socialutskott, att hans parti »inte kommer att gå med på förslag som begränsar valfriheten i primärvården«.

De borgerliga partierna, som införde LOV, har redan gjort klart att man kommer att rösta mot förslaget. Det innebär att vårdvalet kan bli den nya regeringens första nederlag.