Det blir inget åtal mot enskilda chefer inom Landstinget Västernorrland för brott mot arbetstidslagen (ATL). Nio chefer, varav flera läkare, hade tidigare delgivits misstanke om brott.

– Det har inte gått att bevisa att enskilda chefer i landstingets organisation varit personligt ansvariga och därmed faller möjligheten att åtala, säger åklagaren Malin Löfgren.

Förundersökningen gällde läkarövertid under 2012 och 2013, totalt mer än 6 000 övertidstimmar fördelade på 60 läkare.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att sex landstingschefer, varav tre läkare, varit misstänkta för brott.

– Totalt rör det sig om nio chefer med tjänster som verksamhetschefer och vårdområdesdirektörer som delgetts misstanke om brott, säger Malin Löfgren.

Bo-Göran Widman, ordförande för Ångermanlands läkarförening, tycker att åklagarbeslutet bekräftar att det är svårt att hantera arbetstidsfrågor genom rättsväsendet och ser det som positivt att Arbetsmiljöverket tagit över ansvaret för processen efter en lagändring tidigare i år.

– Vi har inte varit ute efter att hänga enskilda personer vilket gör att vi inte tycker att åklagarbeslutet är någonting dramatiskt. Verksamhetscheferna har inte haft fria händer att anställa vikarier för att få ner övertidsnivåerna utan det har varit styrt uppifrån, säger Bo-Göran Widman.

Han betonar att parterna helst bör läsa övertidsfrågorna genom kollektivavtal och hoppas på ett bättre förhandlingsklimat med landstinget.

– Förundersökningen har trots allt satt fokus på läkarnas arbetssituation här i Västernorrland och det har lett till förhandlingar med arbetsgivaren för 2014. De är inte avslutade men vi ser att det även i år kommer att finnas överdrag. Förhoppningsvis kommer det att leda till en åtgärdsplan.

Bo-Göran Widman tycker personligen att en övertidsavgift är en lämpligare påföljd för brott mot arbetstidslagen.

Den frågan utreds vidare av åklagare, som överväger att underkänna en stor del av arbetsgivarens resonemang att det är tillåtet med en buffert på 150 timmar »extra övertid« utöver gränsen på 200 timmar.

– Landstinget pekar på att särskilda skäl som exempelvis akuta sjukdomsfall kan motivera extra övertid, men i merparten av de fall som vi tittat på kan vi inte se att det går att betrakta som extra övertid. Utredningen fortsätter dock i den delen, säger Malin Löfgren.