Huvudtalare vid invigningen var den brittiske epidemiologen Michael Marmot. Foto: Göran Segeholm

När Medicinska riksstämman invigdes den 4 december hade det gått mindre än ett dygn sedan statsminister Stefan Löfven utlyst nyval, efter att regeringen hade förlorat budgetomröstningen.

Men sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström (S) kom till invigningen som planerat, och han betonade att regeringen tänker fortsätta att regera till nyvalet i mars.

– Vi tänker inte vara någon expeditionsministär, sade han. Och vi ska arbeta för att uppfylla löftet i regeringsförklaringen, att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

– Därför går vi vidare med att tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa.

Hur snabbt det kan gå vill ingen uttala sig om ännu, men förberedande kontakter har tagits mellan Socialdepartementet och ett antal myndigheter. Gabriel Wikström hoppas på ett brett stöd från andra riksdagspartier:

– Jämlik vård behöver inte längre vara en partiskiljande fråga.

Huvudtalare vid invigningen var den brittiske epidemiologen Michael Marmot, som har gjort en rad banbrytande studier om hälsoklyftorna och deras effekter (se intervjun i LT nr 48-49/2008). I de berömda Whitehall-studierna, till exempel, har han följt stora urval av brittiska statstjänstemän och visar att sjukdomar och dödlighet ökar ju lägre ställning tjänstemannen har i hierarkin.

– Jämlik hälsa är ett mått på hur bra vi klarar oss som samhälle, sade han vid invigningen. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige hittills gjort ganska bra ifrån sig. Men nu ser vi att klyftorna ökar.

Marmots forskning tyder på att ojämlikheten i sig skapar ohälsa. Därför måste ett land som Storbritannien eller Sverige arbeta för två mål samtidigt, säger han: Förbättra hälsan för alla, och utjämna klyftorna.

Vad har han för råd till Gabriel Wikström inför tillsättandet av kommissionen?

– Se till så att den är brett förankrad hos politiker, läkarkåren och så vidare. Och kom ihåg att det inte behövs en massa nya studier. Den forskning som finns är tydlig. Nu gäller det att tillämpa den.