Svenska Dagbladet skriver i dag att »Cannabisläkemedel finns redan i Sverige, men för mycket specifika grupper. Läkemedlet Sativex godkändes 2012 för MS-sjuka. Nu kan läkare även skriva ut Marinol efter att ha ansökt om licens.« Båda är enligt Svenska Dagbladet tillverkade av kannabinoider.

Tidningen berättar vidare om den svenske läkare, Tom Flou, som ansökt om att få ge Bedrocan, obearbetad marijuana, till en patient med smärtproblem. I Läkemedelsverkets avslag hänvisas till bristfällig dokumentation av effekt och säkerhet.

– Det är välkänt att många patienter med långdragen smärtproblematik har stor nytta av cannabis. De har ofta rökt tidigare och upplevt en positiv effekt, men det går inte att importera legalt, säger Tom Flou.

Svenska Dagbladet konstaterar dock att: »En öppning för Bedrocan, i praktiken ren marijuana, skulle vara en stor förändring i Sverige. Kritiker menar att det skulle öppna för att större grupper kan få cannabis som läkemedel, och ge ny näring till legaliseringsfrågan.«

Läs tidningens artikel här.