Efter att Helsingborgs lasarett två gånger under 2013 tvingades betala miljonviten kom det hoppfulla signaler till Arbetsmiljöverket om att problemen med överbeläggningar och felplacerade patientsängar på sjukhuset såg ut att minska.

Men som Läkartidningen tidigare rapporterat kunde myndigheten vid en inspektion den 9 juni konstatera nya överträdelser mot förbudet mot att placera patientsängar i korridorer och på andra ställen där patientarbetet försvåras. För detta tvingas man nu, efter en dom i förvaltningsrätten, betala ytterligare en miljon kronor.

Enligt Region Skåne, som bestred viteskravet, var skälet till att man bröt mot förbudet att man tvingats stänga ned vårdplatser på grund av akut brist på sjuksköterskor och i viss mån även läkare. Senare under sommaren löste man problemen med överbeläggningar genom att köpa in vårdplatser från privata vårdgivare.