De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 maj. Från det datumet blir det möjligt att söka specialistbevis enligt den nya specialitetsstrukturen, där flera specialiteter som i dag är gren- eller tilläggsspecialitet blivit basspecialitet och därmed fått en kortare utbildningsgång.

För läkare som fått sin legitimation före 1 maj i år kommer det under sju år även att gå att söka specialistbevis enligt nu gällande förskrifter (SOSFS 2008:17).