Det är Medscape, en sajt för medicinskt kunskapsstöd, som genomfört etikenkäten, där 17 000 amerikanska och 4 000 europeiska läkare deltagit.

Grovt sett kan man sammanfatta resultaten med att europeiska läkare vid etiska bedömningar verkar prioritera patientnyttan – som den uppfattas av läkaren – medan amerikanska läkare tenderar att i högre grad betona rätten till information och inflytande.

55 procent av de europeiska läkarna svarar exempelvis ovillkorat ja på frågan om de skulle fortsätta en behandling mot de anhörigas vilja om de bedömer att det finns en chans att patienten återhämtar sig, medan bara 22 procent av de amerikanska läkarna svarar så.

De europeiska läkarna är mer beredda att tona ned riskerna i syfte att övertyga en patient om att gå med på en behandling som de anser är bra för denne (Europa 28 procent, USA 10 procent), liksom att dölja information om en terminal diagnos för att hålla patentens humör uppe (Europa 46 procent, USA 21 procent). Amerikanska läkare är å andra sidan mer öppna för att öka patientautonomin genom läkarassisterat självmord (Europa 41 procent, USA 54 procent).

Enkäten visar också att europeiska läkare tycks ha en mer tillåtande syn när det gäller att mörka egna misstag. 37 procent av dem tycker att det kan vara acceptabelt att göra det om patienten inte riskerar någon skada, medan bara 19 procent av deras amerikanska kollegor anser detsamma. Toleransen mot att dölja misstag som skadar patienten är betydligt lägre, men även här är européerna mer tillåtande (Europa 9 procent, USA 3 procent).

Amerikanska läkare uppger i betydligt högre grad än europeiska att de skulle anmäla en kollega som vars yrkesförmåga emellanåt verkar nedsatt på grund av sjukdom, alkohol- eller drogpåverkan (Europa 77 procent, USA 45 procent). Å andra sidan är de europeiska läkarna mer öppna för slumpmässiga drogtester än de amerikanska (Europa 56 procent, USA 39 procent). Här kanske man kan se skillnaderna som en mer generell attitydskillnad gentemot staten på respektive sida Atlanten.

Enkäten genomfördes mellan september och november i fjol. Den bygger inte på något urval utan alla som velat medverka har kunnat göra det. Enda kravet har varit att man har läkarlegitimation.