För att utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal snabbare ska kunna komma i arbete har Socialstyrelsen fått ett tillskott av regeringen på 8,6 miljoner kronor till kurser och kunskapsprov. I dag måste dock en person från tredje land, dvs området utanför EU/EES, vänta 8–10 månader bara för att få en bedömning av sin utbildning eller behörighet, en förutsättning för att kunna inleda processen med kurser, prov och annat.

De tio fackförbunden, som representerar bland andra läkare, tandläkare, psykologer, farmaceuter, arbetsterapeuter och dietister, kräver därför att Socialstyrelsen ser till att skyndsamt förkorta handläggningstiderna, som man anser är att avsevärt hinder för integrationsprocessen.

Om situationen inte kan lösas med befintliga resurser måste myndigheten begära mer medel från regeringen, avslutar man skrivelsen.