Än så länge arbetar bara en läkare med de digitala läkarbesöken, allmänläkaren Kenneth Illval. Foto: Pressbild/Christofer Dracke

Vårdcentralen drivs av de tre webbentreprenörerna Josefin Landgård, Fredrik Jung-Abbou och Joachim Hedenius.

– Vi såg en möjlighet att göra vården tillgängligare, säger vd:n Josefin Landgård.

Ni presenterar er som Sveriges första webbvårdcentral. Hur skiljer sig er verksamhet från exempelvis Minutkliniken?

– På Minutkliniken går du in på apoteket och träffar en sjuksköterska som i vissa fall kan ringa upp en läkare. Så där kan du inte sitta hemma, på jobbet eller var som helst och få kontakt med en läkare.

Kry har inget avtal med något landsting, utan patienterna måste betala patientbesöket på egen hand. Det 15 minuter långa läkarbesöket kostar 300 kronor.

– Det landsting som vi har haft mest kontakt med är Stockholms läns landsting, och vi hoppas att det här ska bli en del av vårdvalet under året, säger Josefin Landgård.

Alla patienter är inte välkomna till Kry. Vårdcentralen tar emot patienter från hela Sverige, men bara dem med vissa symtom eller misstänka diagnoser. Några exempel är ont i halsen, vinterkräksjuka, urinvägsinfektion, feber eller eksem.

Patienten identifierar sig med ett bank-id och skriver sedan in varför de söker vård. De som inte bedöms kunna få hjälp hänvisas till en annan vårdinstans.

– Vi riktar oss till patienter med lättare primärvårdsärenden. Vi hoppas också att tjänsten ska användas till återbesök. Du ska inte komma in och använda tjänsten om vi inte kan hjälpa dig, säger Josefin Landgård.

Vad händer om ni inte kan hjälpa patienten utan måste hänvisa till ett vanligt läkarbesök. Måste patienten betala ändå?

– Grundförutsättningen är att man får 15 minuter med en läkare och det är det man betalar för. Det är precis som i den vanliga vården. Om du går till en vårdcentral och de säger att du behöver åka till akuten – får du betala igen, säger Josefin Landgård.

Än så länge arbetar bara en läkare med de digitala läkarbesöken. Han heter Kenneth Illval, är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Tocare husläkarmottagning i Stockholm.

Vad lockade dig med detta?

– Jag tycker det är trevligt med något innovativt. Jag tror att det finns ett stort behov av att hitta alternativ till det traditionella läkarbesöket.

Han tror framför allt att tjänsten med fördel kan användas till återbesök.

– Vi har grovt räknat på att hälften av besöken på en vårdcentral skulle lämpa sig för detta. Men det finns många läkarbesök som absolut ska ske personligen. Det här är något som får växa fram, det är svårt att veta exakt vilka besök som fungerar.

Påverkas patientsäkerheten av att mötet sker via videolänk?

– Om jag inte upplever att jag kan göra ett patientsäkert möte via videolänk, får man ta ett reguljärt besök i stället. När det gäller den datamässiga säkerheten har jag fått försäkran att det ska vara minst lika säkert som att prata i telefon.