Inspektionen av de tre akutmottagningarna i Sörmland var en del av en större granskning av patientsäkerheten i landstinget. Vad gäller akutmottagningarna är den samlade bedömningen från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att patientsäkerheten i huvudsak är god under dagtid.

Men på kvällar, nätter och helger är situationen mer sårbar. Då är oerfarna läkare och sjuksköterskor i tjänst, och de erfarna läkarjourerna är ofta enbart tillgängliga via telefon. Vid dessa tider är det inte ovanligt att primärjouren bemannas med AT-läkare eller vikarierande underläkare, som till stor del får tjänstgöra ensamma.

Denna situation kan hota patientsäkerheten, fastslår IVO, och begär att landstinget Sörmland redovisar en analys och en åtgärdsplan senast den 7 juni.

Kraven ligger i linje med ett beslut som IVO nyligen fattade om akutmottagningarna i Norrbotten (se LT 2015-04-01). Även där vill IVO sätta stopp för att icke färdigutbildade läkare arbetar ensamma på akutmottagningarna.