Som Läkartidningen berättat tvistar landstinget och läkaren om huruvida läkaren ska tvingas lämna ut sina patientjournaler till landstinget. Landstinget anser sig ha rätt att kontrollera att läkaren inte tagit för mycket betalt, läkaren säger nej av hänsyn till patientsekretessen.

Konkret gäller frågan landstingets begäran om hjälp med så kallad särskild handräckning från Kronofogden för att få ut journalerna. Tingsrätten sa i en dom i februari nej till begäran med hänvisning till att det saknades ett avtal som ger landstinget rätt att få tillgång till journalerna.

Nu har landstinget fått nej även från hovrätten. Skillnaden är att ordet »avslås« bytts ut mot »avvisas«. Hovrätten menar nämligen att regelverket om särskild handräckning enbart omfattar egendom i en mer strikt mening, inte tillgång till information, och därför över huvud taget inte är tillämpbart i detta fall.