Saken gäller de syntetiska luftstrupar av nanokomposit som, efter att ha preparerats med patientens egna stamceller, opererades in hos tre patienter vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, mellan 2011 och 2013.

Som Läkartidningen rapporterat utreds den gästprofessor i kirurgi som ledde transplantationerna för närvarande för oredlighet i forskning. En grupp läkare som medverkat i vården av patienterna anklagar honom för att ha förvanskat resultaten från operationerna i vetenskapliga artiklar så att de framstått som framgångsrika, trots att de enligt anmälarna var misslyckade.

Läkarna gjorde även en anälan till Läkemedelsverket, eftersom operationerna skedde utan tillstånd från myndigheten.

Läkemedelverket skriver nu i en anmälan till polisen att struparna utgör läkemedel för avancerad terapi, vilket betyder att verksamheten krävde tillstånd. Det gäller oavsett om struparna bedöms vara så kallade kombinationsläkemedel för avancerad terapi eller så kallade sjukhusundantagsprodukter.

Att med uppsåt eller av oaktsamhet bryta mot kravet på tillstånd är straffbart, skriver Läkemedelsverket i sin polisanmälan och menar att ansvariga  var väl införstådd med att det rörde sig om läkemedel för avancerad terapi och att det krävdes tillstånd.

Läs även:

Läkemedelsverket om polisanmälan av Karolinska: »Patienter måste vara säkra på att man följer lagen«