Den så kallade vårdkonsumtionen har ökat generellt, enligt rapporten »Primärvården efter vårdvalsreformen«, skriven av ekonomiforskaren Anna Häger Glenngård. Ökningen har dock varit mindre i grupper med stora behov, men man »har inte kunnat påvisa att en ökning i vårdkonsumtion hos vissa grupper skett på bekostnad av en minskning i andra grupper«, skriver Anna Häger Glenngård i sammanfattningen. 

Rapporten presenteras av SNS förlag som betonar att den nya rapporten därmed skiljer sig från slutsatsen i den rapport som Riksrevisionen kom med i november förra året. I den rapporten var en slutsats att vårdvalet och vårdgarantin har lett till en mindre jämlik primärvård.

Läs även

Så svarar regeringen på kritiken från Riksrevisionen om vårdvalet

Läkaresällskapet om Riksrevisionens vårdvalsrapport: En översyn behövs

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«