Bakgrunden är den svåra läkarbristen inom primärvården i Falun, som fick Läkarförbundets skyddsombud Daniel Svedin att anmäla landstinget till Arbetsmiljöverket (se LT nr 20-21/2015). Verket meddelade att man överväger ett föreläggande mot arbetsgivaren, och den 18 maj lämnade landstinget in sitt svar.

Bristen på specialister i allmänmedicin är så stor att man inte på länge kan räkna med att de ska kunna fylla alla vakanser, skriver Landstinget Dalarna. I stället planerar man för tre typer av åtgärder. Dels att vissa arbetsuppgifter ska flyttas från läkare till andra personalkategorier, som sjuksköterska eller psykolog. Dels att primärvårdens uppdrag ska begränsas. Och dels att sjukhusspecialisterna ska ta ett ökat ansvar genom att själva följa upp sina pågående utredningar.

Åtgärderna är en bra start, men de kommer inte att räcka till. Det säger skyddsombudet Daniel Svedin till Läkartidningen:

– Att andra yrkesgrupper tar över arbetsuppgifter är delvis redan genomfört, till exempel sjuksköterskor för astma, KOL och diabetes. Där kan vi inte vänta oss någon dramatisk förändring. Den största förändringen är om sjukhusspecialisterna tar större ansvar för de patienter de börjat utreda. Där ser jag en stor potential.

Att begränsa uppdraget kan betyda olika saker. Daniel Svedin ser helst att man lyfter bort någon av de stora pusselbitarna från vårdcentralerna, till exempel barnhälsovård, mödravård eller geriatrisk vård.

Han tycker att landstingets åtgärder ska få en chans till efter sommaren. Men sedan kan det bli aktuellt med nya krav på åtgärder.