Arvid Hamrin, en av läkarna bakom uppropet. Foto: Privat

– Beläggningssituationen vid medicinkliniken har varit ansträngd under ett par år. Skillnaden i vinter är att vi gått från enstaka dagar med överbeläggning till det motsatta – enstaka dagar där det inte råder överbeläggning, säger Arvid Hamrin, som är en av totalt 27 specialister i internmedicin som står bakom uppropet.

– Vissa perioder har vi haft 130 procents beläggning med 3–6 överbeläggningar per vårdavdelning. Vår katastrofplan med stabsläge aktiveras numera regelmässigt, och det är ohållbart att arbeta efter en handlingsplan för medicinska katastrofer för att klara ordinarie vård.

Sundsvallsläkarna hoppas att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar både nuvarande situation vid sjukhuset med fokus på patientsäkerheten och gör en värdering om hur utvecklingen kan bli fram mot sommaren.

– Problemen bottnar till stor del i att många sjuksköterskor sagt upp sig som en följd av en orimlig arbetssituation. Inför årets semester har den utvecklingen förstärkts, och vi står inför en situation där vi redan saknar marginaler men har kravet att minska nuvarande 79 öppna vårdplatser till 42. Sannolikt krävs under sommaren ytterligare en minskning för att klara semesterbemanningen. Vi bedömer inte vården i nuläget som medicinskt säker, och med ytterligare neddragningar finns en risk för en fullbordad katastrof – att vi helt enkelt inte kan erbjuda nödvändig vård, säger Arvid Hamrin.

I uppropet pekar läkarna på att arbetsgivaren inte kommit med några svar när personalen upprepade gånger begärt en handlingsplan för personalförsörjningen. Även riskanalys inför sommaren och prioriteringsplan när resurserna inte räcker till saknas.

– Vi upplever inte att landstingets tjänstemän och politiker riktigt förstått hur allvarligt läget är och kan i nuläget inte känna särskilt stort hopp för framtiden, säger Arvid Hamrin.

Margareta Rödén, chef för specialistsjukvården inom Landstinget Västernorrland, säger till Sundsvalls Tidning att hon också är oroad över patientsäkerheten.

– Katastrof är det inte, men det är tufft och ett hårt tryck. Det finns saker som går att göra och som vi har börjat diskutera, men exakt vad det handlar om är ett arbete som pågår, säger hon.

Jonas Wallvik, ordförande för Medelpads läkarförening, ser läkarbemanning, vårdplatsbrist och den stora bristen på sjuksköterskor som nyckelfrågor för att förbättra arbetsmiljön vid Sundsvalls sjukhus.

Saco-facken lämnade i slutet av mars in en så kallad 6:6a-framställan enligt arbetsmiljölagen om situationen på sjukhuset.

– Vi fick svar från arbetsgivaren 17 april om att man önskar ett samarbete med oss för att genomlysa situationen. Bra så. Men sedan dess har det varit tyst, och det är mycket bekymmersamt eftersom det finns en stor oro bland personalen om att situationen blir ännu värre under semesterperioden, säger Elisabeth Haraldsson, huvudskyddsombud vid Sundsvalls sjukhus för Saco-facken.

– Nu måste landstinget gå från ord till handling och vända den trend vi ser med överbeläggningar och kompetensflykt. Annars får vi söka nya vägar för att agera.