Enligt Pernilla Ek, enhetschef vid avdelningen för regler och behörighet på Socialstyrelsen, krävs ett särskilt förordnande för att få arbeta som läkare i Sverige om du inte har svensk legitimation. Men situationen med de saudiska läkarna som ska få specialistutbildning i Skåne ingår inte i föreskriften som reglerar detta.

– Därför vill vi inte kalla det här för en specialistutbildning, för det är ingen specialistutbildning i svensk bemärkelse. Att regionen har någon form av utbildningsinsats för de här läkarna är en annan sak, säger Pernilla Ek.

Kommer de saudiska läkarna kunna arbeta självständigt och gå jourer?

– Om du får ett särskilt förordnande får du utöva alla läkararbetsuppgifter om det inte finns en särskild reglering om att du måste ha legitimation eller specialistkompetens. Men det som alltid gäller även om du har fått det, är att du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Där är arbetsgivaren ansvarig.

Men vilka chanser har de då att få ett särskilt förordnande?

– Den här typen av utbildning – att arbeta här i fem år utan att ha en svensk legitimation – går egentligen emot det svenska systemet. Men det finns en lång, lång tradition av den här typen av verksamhet, säger Pernilla Ek och fortsätter:

– Vi ser över detta kontinuerligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Legitimationen är ju inte till för den legitimerade, utan för patienten som ska kunna känna sig säker på att du har formell kompetens och personliga egenskaper för att utöva yrket.

Hur ser ni över detta?

– Vi försöker upplysa om att du måste ansöka om ett särskilt förordnande och begär in underlag för att försäkra oss om att det är en person som har en läkarutbildning. Vi vill även se på vilket sätt de ska genomgå en utbildning och ger särskilt förordnande för ett år i taget för att ha kontroll på personen.

Socialstyrelsen har inga uppgifter på hur pass vanligt det är med uppgörelser som den mellan Region Skåne och Saudiarabien.