Anledningen är, enligt IVO, den planerade förändringen på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö under sommaren.

Förändringen innebär att akuten i Lund sänker sin kapacitet klockan 21–08 från den 22 juni till 16 augusti. Det innebär att en del ambulanstransporter kommer att skickas till Malmö i stället för Lund. Patienter som tar sig till akuten själva kommer däremot att tas om hand där enligt Region Skåne.

Enligt tidningen Vårdfokus har Vårdförbundet tidigare krävt att akutmottagningen i Lund stängs helt under sommaren för alla patienter utom för dem med livshotande tillstånd eller för dem som passerar akuten för att få rikssjukvård. Detta på grund av bristen på sjuksköterskor.

IVO har förutom att kräva svar på frågor om varför förändringen gjorts och vilken bemanning som Region Skåne tycker är tillräcklig för att vården ska kunna bedrivas patientsäkert, även begärt att ta del av ett antal handlingar. Bland annat riskanalyser och en sammanställning av den planerade bemanningen på akutmottagningarna under sommaren. Sammanställningen ska både innehålla information om antal medarbetare och visa medarbetarnas sammanlagda kompetens per arbetspass.

– Det är utmärkt att IVO har koll på detta så man kan bedöma om det är ett rimligt sätt att arbeta på, säger Ronny Öhman som är huvudskyddsombud och överläkare i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Situationen inför årets sommar är exceptionell.

– Det här är en lång spiral som pågått under många år. Arbetsmiljön har varit så pressad att folk inte orkat stanna kvar. Men så här illa har det inte varit tidigare.

Bland personalen råder stor oro. 

– En del hävdar att det hade varit mer renhårigt att stänga helt i Lund. När svårt sjuka kommer på egen hand går det inte att styra flödet och ambulanspersonalen kan inte alltid bedöma vad som är problemet, säger Ronny Öhman.

Han ser även en risk att patienter kommer att fastna för länge på akutmottagningen.

– Och om flera svårt sjuka patienter kommer in samtidigt blir det problem.

I ett nödläge har personalen möjlighet att ringa in ett akutteam som arbetar på SUS i Lund, men inte brukar bemanna akutmottagningen, eller husjourer som normalt sköter om vårdavdelningarna. 

– Men drar man ned dem på akuten lämnar man å andra sidan vårdavdelningarna i sticket. Det blir hela tiden svåra prioriteringar av var resurserna behövs bäst, säger Ronny Öhman.

Samtidigt har han förståelse för beslutet att sänka kapaciteten i Lund.

– Arbetsgivaren har hamnat i en rävsax eftersom det inte finns personal tillgänglig för bemanning enligt de normala rutiner som gäller. Det hade inte gått att ha öppet med vanlig verksamhet, utan någon form av åtgärd vad nödvändig.

Nyligen uppmanade förvaltningsledningen på Skånes universitetssjukhus, i ett utskick, läkarna att ringa larmnumret 112 för att få förstärkning eller transport av patienter till andra sjukhus om resurserna på akuten inte räcker. Men nu har ledningen ändrat sig och hänvisar enbart till det interna larmnumret.

– Det var nog ett missförstånd. 112 går till larmcentralen och det är ingen hjälp för oss inne på sjukhuset, säger Ronny Öhman.