Det är regionens vårdexportbolag Skåne Care som säljer utbildningen, rapporterar SR P4 Malmöhus. De 35 läkarna ska utbildas inom 27 specialiteter, men först ska de läsa svenska under ett år. De flesta kommer att vara placerade på Skånes universitetssjukhus. När de blir färdiga specialister ska läkarna återvända till hemlandet. 

Men Läkarförbundet Skåne, som samlar de fyra skånska läkarföreningarna, är kritiskt. En anledning är att beslutet har fattats utan samverkan med de fackliga organisationerna. 

– Beslutet är inte förankrat i verksamheterna och hos studierektorerna som ska genomföra utbildningen, säger Naomi Clyne som är förste vice ordförande i Mellersta Skånes läkareförening.

Hon ser även andra problem med upplägget.

– En svensk specialistutbildning går ut på att man arbetar allt mer självständigt utifrån eget yrkesansvar tills man är fullgod specialist – och för att göra det krävs en svensk legitimation. Eftersom de här läkarna inte har det måste de hela tiden arbeta under handledning av en specialistkompetent läkare, säger hon.

Hon ser även en risk i att de saudiska läkarnas tjänstgöring på de skånska sjukhusen kan leda till en ökad konkurrens som kan drabba såväl de svenska ST-läkarna som de saudiska, men även läkarstudenterna. Exempelvis när det gäller att assistera vid operationer.

– Det är många som ska trängas runt operationsbordet. Särskilt nu när så många elektiva operationer ställs in på grund av vårdplatsbristen.

Naomi Clyne undrar även hur det blir med jourtjänstgöringen, en annan viktig byggsten i ST-utbildningen. 

– Är man inte legitimerad läkare får man inte arbeta som självständig jour. Det gör att de saudiska läkarna går miste om en viktig del.

Även Niels Nörgaard, ordförande för Läkarförbundet Skåne, är bekymrad.

– Ska de kunna kalla sig specialister sedan måste de faktiskt ha en svensk legitimation precis som alla andra. Jag tror inte att regionen har tänkt till. Nu verkar det som läkarna ska gå någon typ av »bredvid-specialistutbildning«.

Affärsuppgörelsen i sig har han dock inga invändningar mot.

– Finns det kapacitet är det alldeles lysande. Sedan åligger det så klart verksamhetschefen att lokalt se till att det inte blir kollision och kö till operationsborden.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Ingrid Bengtsson-Rijavec, som även sitter i Skåne Cares styrelse, säger till SR Malmöhus att det handlar om ett slags modifierad variant av den svenska ST-utbildningen och att läkarna kommer att få ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen. Hur mycket som regionen får för att utbilda de saudiska läkarna vill hon inte uppge.

Efter de fackliga protesterna har Läkarförbundet Skåne kallats till regional samverkan angående de saudiska läkarna på fredag den 26 juni.