Åklagaren, i fallet med operationerna som genomförts av en gästprofessor i kirurgi på Karolinska institutet, har sedan tidigare fått i uppdrag att utreda om det handlar om brott mot läkemedelslagen eller etikprövningslagen. Nu har åklagaren valt att inleda en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada, enligt SVT:s Uppdrag granskning. Så pass allvarliga brott kan ge fängelse mellan två och åtta år, vilket ger åklagaren gott om tid att väcka åtal.

En fråga som behöver klargöras är om operationerna ska räknas som vård eller som forskning eller som både och.

– För brott mot hälso- och sjukvårdslagen finns ett tydligt regelverk men för forskning är regelverket inte lika tydligt, säger kammaråklagare Zilla Hirsch till Uppdrag granskning.

Det var under 2011–2013 som fyra experimentella operationer utfördes på tre patienter där skadade luftstrupar ersattes med syntetiska stamcellspreparerade implantat. Två av patienterna har sedan dess avlidit. Efteråt har det framkommit att gästprofessorn och hans forskargrupp varken inhämtat etiktillstånd eller sökt tillstånd för läkemedelsprövning innan operationerna. De ansvariga har därför anmälts både av IVO för brott mot etikprövningslagen och av Läkemedelsverket för brott mot läkemedelslagen.