Sundsvall, Östersund eller Sunderby. Den regionaliserade läkarutbildningen är hotad vid ett av de tre sjukhusen som en följd av årliga underskott på omkring 15 miljoner kronor.

»Jag är påtagligt förvånad över att landstingen inte är beredda att bidra till den stora regionalpolitiska satsning som läkarutbildningen på fyra orter innebär, en satsning som dessutom visat sig gynna den egna regionen«, skriver Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, i ett brev till berörda landsting som refereras av Länstidningen Östersund.

Umeå universitet har tidigare förgäves försökt uppvakta staten för att få kompensation för de merkostnader som följer av att ett 30-tal studenter per termin flyttas över till de tre länssjukhusen i norr för sina kliniska terminer.

Universitetet har inte heller fått gehör för att landstingen ska bidra med mer pengar och varnar nu för konsekvensen – att läkarutbildningen kan dras in vid ett av sjukhusen.

Landstingen i Västernorrland, Jämtland och Norrbotten ser regionaliseringen som en central del för att klara framtida läkarrekrytering.

– Vi är jättemåna om våra regionaliserade läkarutbildningar och vi kan inte acceptera att man lägger ner en studieort. Vi kommer att ha en fortsatt dialog och jag är övertygad om att vi kommer att komma överens. Jag ska göra allt för att det ska lösa sig, säger Björn Eriksson, regiondirektör i Jämtlands läns landsting, till Östersunds-Posten.

Läs även: 
Regionaliseringen av läkarprogrammet: God kvalitet, nöjda studenter – men dyr nota