Dekanus vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet har nyligen tillsatt en granskningsgrupp som ska utreda tillämpningen av universitetets regler om vetenskaplig hederlighet inom viss forskning rörande syntetiska organ.

Bakgrunden är en skrivelse från personer som arbetar eller har arbetat med den utpekade forskaren. Enligt dem ska försök med transplantationer av det syntetiska organet på människor ha gjorts utan föregående tester på djur. Materialet som använts till implantaten ska inte heller vara avsett för humant bruk.

Försöken ska ha utförts i länder med mindre rigorös kontroll av forskning på människor. Motivet påstås vara att snabbare få ut publikationer och kunna söka forskningsanslag.

Enligt uppgifter från dekanus Johan D Söderholm har granskningsgruppen ännu inte hunnit börja sitt arbete. I gruppen ingår förutom ledamöter från universitetet även två externa sakkunniga.

Som Läkartidningen rapporterat i flera artiklar i flera artiklar pågår på Karolinska institutet sedan i november en omfattande utredning om forskingfusk i samband med transplantationer av syntetiska luftstrupar.