Regionfrågan har blivit en riktig långbänk. Den har stötts och blötts i flera omgångar tidigare, utan att särskilt mycket har hänt. Men nu får frågan alltså ny kraft.

I februari 2016 ska Barbro Holmberg och Kent Johansson komma med ett första förslag på hur regionkartan bör ritas om, och om två år ska förslaget vara färdigt i sin helhet. Förslaget ska kunna bli verklighet senast den 1 januari 2023, med val till de nya landstingen 2022. Det innebär att en del ändringar måste träda i kraft redan 2019 för att planen ska gå i lås.

Deras uppgift är att dela in Sverige i betydligt färre landsting och län. Utgångspunkten ska, enligt direktivet, vara medborgarnas och näringslivets behov. Förändringarna kan bli stora – bland annat i form av nya residensstäder, valkretsar samt att dagens 21 landsting begravs för att återuppstå som storregioner.

Barbro Holmberg är landshövding i Gävleborgs län och har tidigare varit socialdemokratisk migrationsminister och generaldirektör för Migrationsverket. Hon blir ordförande i kommittén som ska utreda den framtida regionindelningen.

Centerpartisten Kent Johansson har varit regionråd i Västra Götalandsregionen och suttit i Europaparlamentet. Han blir vice ordförande i kommittén.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar utredningen.

– Regionfrågan har utretts och diskuterats i många år. SKL har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver ändras, säger SKL: s ordförande Lena Micko.

Enligt henne behöver dagens länsgränser ändras för att kunna klara av sjukvårdsuppdraget i framtiden.