I fredags, den 26 juni, träffades arbetsgivaren och Läkarförbundet Skåne, som samlar de fyra skånska läkarföreningarna, för regional samverkan angående avtalet mellan Region Skåne och Saudiarabien.

– Vi hade en väldigt bra dialog. Arbetsgivaren medgav utan omsvep att man inte skött detta enligt samverkansavtalet och att de borde ha gjort det, säger Naomi Clyne, vice ordförande i Mellersta Skånes läkareförening.

Läkarförbundet hade med sig en lista med oklarheter som man har begärt att få svar på. De 35 saudiska läkarna kommer att börja med en ett år lång kurs i svenska i september, därefter ska deras specialisttjänstgöring starta. Men många frågor återstår att lösa till dess, enligt Naomi Clyne. 

– Det är till exempel fortfarande inte löst vilket stöd verksamheterna ska få för att tillgodose det ökade utbildningsbehovet. Det behövs handledare och amanuenstjänster om vi ska ro i land detta på kliniknivå. Det här är ett stort intrång i den ordinarie handledningsverksamheten och den kliniska verksamheten.

Ett annat frågetecken är hur den teoretiska utbildningen ska lösas. Eftersom de saudiska läkarna inte kommer att ha svensk läkarlegitimation, har de inte möjlighet att gå de statligt finansierade SK-kurserna.

– Man diskuterade om man kan skapa särskilda regionala kurser, men det kräver ju också resurstillskott. Det kommer överhuvudtaget att krävas en ordentlig organisation på verksamhetsnivå för att ge den utbildning som man säljer, säger Naomi Clyne.

Läkarförbundet Skåne hoppas att avtalet ska leda till positiva spin off-effekter. Om regionen lyckas skapa en bra struktur för de saudiska läkarna, ser förbundet en möjlighet att den kan användas för att snabbare få in utlandsutbildade läkare i den svenska sjukvården.

– Man kan använda en del av de här utbildningsinsatserna, resurserna och kunskaperna så att det kommer dem till godo också. Arbetsgivarna var överens med oss om detta, säger Naomi Clyne.

Under veckan ska regionledningen svara på listan med frågor som Läkarförbundet Skåne lämnade över. De skånska läkarföreningarna ska även fatta beslut om de ska ta frågan vidare till central förhandling.


Läs mer:

Region Skåne svarar på kritiken

Läs tidigare:

»Det är ingen specialistutbildning«

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare