Läkarförbundet i Skåne ser flera problem med uppgörelsen om att de saudiska läkarna ska få sin specialistutbildning på skånska sjukhus, och har tidigare lyft frågan till central förhandling.

Foto: Colourbox

Carl Johan Sonesson (M), regionråd, och Gilbert Tribo (FP), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, vill nu ha en fullständig redogörelse för det s k Saudiavtalet. Avtalet, mellan Region Skåne och Saudiarabien, går ut på att 35 saudiska läkare ska få specialistutbildning på skånska sjukhus.

I ett pressmeddelande framför de båda politikerna att det är anmärkningsvärt att de själva, som ledamöter i Region Skåne Holding, ägare av vårdexportbolaget Skåne Care som säljer den aktuella utbildningen, inte fått tillräcklig information. Ännu mer anmärkningsvärt tycker de det är att regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) uppgivit att han inte känt till avtalets omfattning och utformning. Dessutom verkar det, enligt Sonesson och Tribo, som om förankring och konsekvensanalys på kliniknivå görs först nu samtidigt som det inte alls varit uppe på de delregionala nämndernas möten.

Sonesson och Tribo begär nu en »fullständig redovisning av inkomna konsekvensanalyser från olika kliniker, och vilka för- och nackdelar som hittills finns sammanställt för att genomföra åtagandet«. De förväntar sig redogörelsen vid nästa styrelsemöte i Region Skåne Holding, där Henrik Fritzon är styrelseordförande.

Läs mer:

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare

»Det är ingen specialistutbildning«

Läkarförbundet Skåne kräver svar om ST-utbildning av saudier

Region Skåne svarar på kritiken

Skånska saudi-avtalet till central förhandling