I slutet av juni träffades Läkarförbundet Skåne, som samlar de fyra skånska läkarföreningarna, och arbetsgivaren för regional samverkan angående den omstridda ST-utbildningen av 35 saudiska läkare. Läkarförbundet hade med sig en lista med frågor som man önskade svar på. Men de är inte nöjda med svaren från arbetsgivaren, och tar nu frågan till central förhandling.

– De kom med en hel del svar på våra frågor, men vi är inte nöjda. Hur man ska lösa handledningsproblemet är till exempel inte helt utrett. Vi känner att det är dags att sätta ned foten när det här inte har skötts på rätt sätt varken rent formellt eller praktiskt, säger Naomi Clyne, vice ordförande i Mellersta Skånes läkareförening.

Den borgerliga oppositionen är också kritisk. Politikerna hävdar att de inte fått veta något om avtalet mellan Skåne Care och Saudiarabien, enligt Helsingborgs Dagblad.

– Den bör lämna ut full information om så här stora beslut, säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M) till HD.

Avtalet har varken nämnts i regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt oppositionen som säger till tidningen att de tycker att det är märkligt att en så pass stor och principiell fråga inte kommit upp.

– Avtalet behöver inte vara fel, men det är svårt att veta när vi inte fått pappren på bordet, säger regionrådet som nu kommer att kräva insyn.

Det kommer även Gilbert Tribo (FP), som är ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, att göra.

– Vi borde ha informerats. Vi har redan bekymmer i utbildningen av ST-läkare i Skåne. Detta är ett stort avtal som i högsta grad påverkar planering av såväl sjukvård som utbildning.

Regionrådet Märta Stenevi (MP) medger, enligt HD, att informationen har brustit men försvarar avtalet.

– Avtalet ger oss möjlighet att stärka även den vanliga ST-utbildningen med ekonomiska tillskott till handledning, säger hon.

Även Sverigedemokraterna är kritiska. Enligt Sydsvenskan vill SD utreda möjligheterna att lägga ned Skåne Care, som är Region Skånes vårdexportbolag.

Läkartidningen har begärt att få ta del av ramavtalet, men har blivit nekad. Skåne Care hänvisar till att avtalet är sekretessbelagt med hänsyn till »bolagets affärer och vår motpart« tills alla underavtal är färdiga för de 35 saudiska läkarna.

I mitten av augusti ska Läkarförbundet och arbetsgivaren mötas på nytt. 

– Då hoppas vi få fler och tydligare svar och framför allt bättre lösningar på handledningssituationen och de saudiska läkarnas status i organisationen, säger Naomi Clyne. 

Läs mer:

Läkarförbund kritiskt till skånsk ST-utbildning av saudiska läkare

»Det är ingen specialistutbildning«

Läkarförbundet Skåne kräver svar om ST-utbildning av saudier

Region Skåne svarar på kritiken