Drygt 200 vårdplatser – nästan 20 procent – är stängda på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge just nu. Läget uppges vara pressat på hela sjukhuset, men värst är det på akutmottagningarna där väntetiderna är långa och patienter tvingas övernatta eftersom det inte finns plats någon annanstans.

– Det är något nytt sedan ett par år. För fem år sedan hade man inte kunnat drömma om att ha en patient som sov ett dygn på akuten. Nu är det mer vardag, säger läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark och fortsätter:

– Det här är konsekvenserna av att man tar bort vikarier och kostnader utan att ha kunnat ändra så mycket annat samtidigt.

När det – som nu – varit brist på vårdplatser under lång tid, noterar läkarföreningen att det blir en glidning i hur man bedömer patienterna medicinskt. Det påverkar patientsäkerheten och ställer läkaren inför extremt svåra prioriteringar, enligt Yvonne Dellmark.

– När du som ansvarig läkare vet att det inte finns plats för någon, och du har tio patienter som du skulle ha lagt in för tio år sedan, får du lov prioritera den mest sjuka. Det är viktigt att man i sin arbetsmiljö får en arbetsuppgift som går att utföra på ett bra sätt – men det finns det inte möjlighet till i dag.

Sedan i våras för läkarföreningen en dialog med klinikledningen om läkarnas arbetsmiljö på akuten. Klinikledningen på akuten har slagit larm om situationen i ett brev till chefsläkarna. Enligt Yvonne Dellmark delar läkarföreningen och ledningen problembilden men har olika förslag på vad som bör göras. Hon utesluter inte att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om den pågående dialogen inte medför en konkret förbättring av arbetsmiljön.

Vad ser du för lösning på detta?

– Jag tror att man generellt över landstinget måste fundera över att åtgärda antalet vårdplatser. Det här är inte ett problem som är unikt för Karolinska. Man måste jobba långsiktigt och ta ett helhetsgrepp. Det har gått lång tid utan att landstingen tagit detta på allvar. Situationen behöver lösas nu, akut.

Sjukhusledningen har haft flera krismöten på grund av den pressade situationen och har uppgett att man snarast möjligt vill öppna 100 vårdplatser. Sjukhusdirektören Melvin Samsom i ett pressmeddelande:

»Sjukhusledningen ser detta som ett problem som måste lösas akut och prioritera det över alla andra uppgifter. Under förra veckan började vi förbereda extraordinära åtgärder för att snabbt kunna lösa problemen.«  

I tisdags träffade ledningen samtliga verksamhetschefer. Ett förslag som tagits upp är att alla överläkare på hela sjukhuset tillfälligt ska lägga åt sidan så många ordinarie arbetsuppgifter som möjligt, för att få mer tid på vårdgolvet. Det skulle, enligt sjukhusledningen, leda till att fler vårdplatser skulle kunna öppnas. Yvonne Dellmark är tveksam. 

– Det finns ingen luft i systemet. Redan nu är överläkarna väldigt hårt involverade i vården. Efter de nedskärningar som gjordes från december och framåt har vi förlorat väldigt många vikarier och det påverkar alla andra läkare.