»Vi har redan agerat för att säkerställa att detta inte förekommer eller kommer att utföras någonstans i landstingets verksamheter. Skulle det visa sig att det har förekommit kommer vi agera kraftfullt mot det. ”Oskuldskontroller” är inte bara oetiska och omoraliska, de kan även innehålla brottsliga inslag och ska inte förekomma i landstingets verksamheter«, skriver landstingsmajoriteten i Västmanland i ett pressmeddelande.

Beslutet att ta avstånd från oskuldkontroller fattades efter Kalla Faktas program som sändes den 6 oktober. I programmet avslöjas det att läkare på svenska vårdcentraler har gjort så kallade oskuldkontroller mot patienters vilja. Skådespelare utrustas med en dold kamera och ber läkare undersöka om den medföljande kvinnan är oskuld. Trots att kvinnan protesterar säger läkarna i programmet ja.

Elin Karlsson, som är ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, riktar också skarp kritik mot oskuldskontroller som utförs mot patientens vilja.

– Jag är bestört. Man handlar här på ett sätt som inte är förenligt med vad som är det bästa för patienten. Man sätter inte patienten i centrum, man lyssnar inte på patienten och man erbjuder sig att undersöka patienten mot patientens vilja. Det är olagligt, säger hon till TV4.

Den mer komplicerade frågan om huruvida en läkare ska hjälpa en ung kvinna som själv ber om ett oskuldsintyg togs upp i en artikel i Läkartidningen nr 16/2015. Det råder delade meningar om den saken bland läkare, enligt en enkätstudie bland gynekologer och allmänläkare från Karolinska institutet 2013. Dessutom saknas tydliga riktlinjer.

»Det absolut viktigaste är att lyssna på patienten. Vem har jag framför mig och vad vill hon berätta?« säger gynekologen Birgitta Essén, som arbetat länge med hedersproblematik, i artikeln i Läkartidningen.

Läs hela artikeln här:

Oskuldsintyg – skriva eller inte skriva?