– Landstinget väljer drastiska nedskärningar som i praktiken innebär att ett helt sjukhus stängs ner. Vi vill i stället att landstinget försöker åtgärda grundläggande problem som överbeläggningar, höga sjukskrivningstal och ökade kostnader för stafettläkare och utomlänsvård, säger Lars Rocksén, styrelseledamot i Ångermanlands läkarförening (ÅLF).

Medelpads läkarförening är mer förstående till att landstinget genomför stora strukturella besparingar.

– Politikerna verkar ha kommit till insikt om att ekonomiska resurser saknas för att ha full verksamhet vid tre sjukhus i ett län med knappt 250 000 invånare. Det är svårt att invända mot det – särskilt i rådande läge med mycket stora underskott, säger Jonas Wallvik, ordförande i Medelpads läkarförening.

För andra året i rad väntas Landstinget Västernorrland redovisa ett underskott på nästan en kvarts miljard kronor.

I det tjänstemannaförslag som Socialdemokraterna ställt sig bakom ingår en skattehöjning på 50 öre och stora neddragningar vid Sollefteå sjukhus. Socialdemokraterna har därefter genom sitt förtroenderåd beslutat att se över budgetprocessen igen, vilket kan öppna för en omsvängning i sjukhusfrågan. I helgen petades även landstingsstyrelsens ordförande Elisabeth Strömqvist (S) från sin post av den socialdemokratiska distriktsstyrelsen.

Politiskt har partiet ett starkt grepp om Landstinget Västernorrland med snudd på egen majoritet i landstingsfullmäktige, 38 av 77 mandat.

Enligt landstinget kommer avveckling av förlossningsvård, sluten barn- och kvinnosjukvård, kirurgi, ortopedi och en vårdavdelning i Sollefteå att spara 90 miljoner kronor.

En bärande del i sparförslaget är att minska personalkostnaderna genom färre jourlinjer men att samtidigt försöka undvika uppsägningar.

– Det är en oerhört allvarlig ekonomisk situation som landstinget befinner sig i och ekonomin för specialistvården har försämrats drastiskt under de senaste fyra åren. Då måste man vidta åtgärder – det går inte bara att pytsa in nya pengar hela tiden, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) till SVT Västernorrland.

ÅLF vill se andra besparingar. Lars Rocksén igen:

– Landstinget har ignorerat behovet av kompetensförsörjning, vilket bidragit till att kostnaderna för stafettläkare fördubblats på fem år. Kostnadsökningen där är ungefär 100 miljoner kronor och nästan lika mycket har kostnaden för riks- och regionvård ökat på bara ett år.

– Västernorrland har också tillsammans med Jämtland de högsta sjukskrivningstalen bland samtliga landsting. Här finns stora belopp att spara med en bättre personalpolitik och inte minst att fler sjukskötersketjänster återförs organisationen för att motverka de överbeläggningar som varit vid främst Sundsvalls sjukhus, säger Lars Rocksén.

ÅLF är kritisk till att det saknas konsekvensanalyser kring förändringarna. Läkargruppen i Sollefteå, som tillhör ÅLF, menar också att det blir omöjligt att behålla kompetens inom samtliga specialiteter samt att utbildningen av underläkare kommer att försvinna.

– Läkargruppen i Örnsköldsvik och Sollefteå har gjort en förenklad konsekvensanalys som visar att landstingets förslag riskerar patientsäkerheten för en mängd olika diagnoser.

– Det är inte heller ärligt att påstå att Sollefteå får behålla en fullvärdig akutmottagning. Medicinklinik och mottagningsverksamhet kommer snabbt att bli stafettberoende, säger Lars Rocksén, som även ställer sig undrande till hur sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik ska kunna ta över 2 800 fall av elektiv kirurgi per år utan extra resurser.

På en punkt har Socialdemokraterna backat från tjänstemannaförslaget om besparingar. Förslaget om avveckling av BB i Örnsköldsvik har dragits tillbaka.

Frågan om besparingar och sjukhusorganisation avgörs slutligen av landstingsfullmäktige i mitten av november.