Klimatförändringar kan allvarligt drabba individers hälsa världen över. Men genom att tackla klimatproblemen kan man samtidigt minska hälsoriskerna avsevärt och också förbättra folkhälsan, med till exempel renare luft och hälsosammare städer.

Det menar WHO som startat ett upprop inför klimattoppmötet i Paris som inleds den 30 november.

Uppropet, som kommer att presenteras på Parismötet, kräver ett klimatavtal som innehåller: 

  • Starka och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringar och undvika oacceptabla risker för global hälsa. 
  • Kraftigt ökad finansiering för anpassningar till klimatförändringar, exempelvis åtgärder inom hälso- och sjukvård för att minska risker av extrema väderhändelser, infektionssjukdomar, minskande vattentillgångar och osäker tillgång till mat. 
  • Åtgärder som både minskar klimatförändringar och förbättrar hälsa, exempelvis reducerar antalet dödsfall i cancer, respiratoriska sjukdomar och hjärt–kärlsjukdomar som orsakas av luftföroreningar (för närvarande 7 miljoner per år).

Världsläkarorganisationen, WMA, där Läkarförbundet är medlem har tidigare i oktober gett sitt stöd till WHO:s upprop.

– WMA har potentialen att nå 10 miljoner läkare och vi tror att deras röst kan öka allmänhetens medvetenhet och förklara på vilket sätt klimat och hälsa är nära sammankopplade. Det finns nu obestridliga bevis för att vi måste åtgärda klimatförändringarna för att skydda människors hälsa, sa WMA:s dåvarande ordförande Xavier Deau i ett pressmeddelande.

WHO:s upprop kan undertecknas här.

Alla artiklar om klimat och hälsa:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!