Under de tre senaste åren har det skett en fördubbling i antalet ansökningar om validering av examensbevis från länder utanför EU/EES. Processen tar för lång tid, menar Socialstyrelsen, och en snabbare väg in i arbete behövs. Därför föreslår man att dagens system både behöver förenklas och utvecklas.

Bland annat ska utformningen av dagens kunskapsprov ses över, men exakt på vilket sätt ska formas i diskussioner med de olika lärosätena.

– Vi vet att det är svårt att klara de här proven för många, det hänger först och främst på språket. Men vi ska inte minska kraven, det ska vara prov som testar av kunskaperna så att de är jämförbara med de en svensk student behöver för att få sin legitimation, säger Erik Höglund, avdelningschef för Regler och behörighet hos Socialstyrelsen.

Som ett steg efter att kunskapsprovet genomförts vill Socialstyrelsen införa en kortare praktikperiod. På så sätt ges en möjlighet att bedöma personens lämplighet och en möjlighet för individen att visa upp sina praktiska färdigheter. 

En viktig del, enligt Erik Höglund, är att snabbt identifiera de individer som har vårderfarenhet och legitimationsyrken och snabbt ge dem möjlighet att lära sig svenska.

Han menar också att tiden för att komma i arbete kan kortas ner om ledtiderna mellan att lära sig språket, få en kontakt med vårdkontexten, göra ett kunskapsprov och därefter en praktik tas bort.

– Det är inte så att vi ska ta bort en massa moment eller kunskapskrav från dagens system, utan ställtiden emellan. Har man ingen ställtid så kanske det går att korta ner snittiden, som i dag är fem år, till två år, men det är svårt att säga eftersom det är så individuellt, säger Erik Höglund.

Regeringen satsar 65 miljoner 2016, samt 42 miljoner per år från 2017, för att kunna korta handläggningstiderna, och enligt Erik Höglund är ambitionen att kunna ställa om till det nya under nästa år. För att det ska vara möjligt kommer diskussioner med arbetsgivare, SKL och professionen att krävas.

– Alla frågor är inte lösta, så det är väldigt viktigt att bygga det här tillsammans. Vi kommer att fortsätta prata med de andra aktörerna och vi väntar på besked från de lärosäten som tagit emot brevet. Sen arbetar vi också med att säkra upp så att vi i väntan på en ny ordning kan fortsätta att erbjuda kunskapsprov i den omfattning som vi har gjort under de senaste åren, säger Erik Höglund.

Även Läkarförbundet har lämnat förslag på åtgärder för att underlätta för utländska läkare att komma i arbete snabbare, vilket Läkartidningen tidigare rapporterat om.

Förbundet föreslår bland annat att en yrkesanpassad språkundervisning ska erbjudas i större utsträckning och att fler AT-tjänster inrättas, alternativt låta ett kunskapsprov ersätta AT-tjänst för en del grupper.

Läs även:

Socialstyrelsen vill snabba upp processen för tredjelandsläkare

Så vill Läkarförbundet påskynda integrationen av utländska läkare

Läkarförbundet vill bidra till snabbspår för tredjelandutbildade

Fackförbund kräver kortare handläggningstider hos Socialstyrelsen