Den bortre tidsgränsen infaller normalt efter två och ett halvt års sjukskrivning. Från och med den 1 februari kan sjukskrivningen i stället fortsätta utan tidsgräns.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) säger i en kommentar på regeringens webbplats:

– Jag är glad att vi i dag sätter stopp för utförsäkringspolitiken. Den har inte gett människor bättre förutsättningar att bli friska och komma tillbaka till arbete – tvärtom. I en tid då sjuktalen ökar måste vi lägga resurser på insatser som vi vet ger resultat, inte på ineffektiva och omänskliga utförsäkringar.

Enligt socialförsäkringsutskottets betänkande till de relevanta delarna av regeringens budgetproposition, där förslaget formuleras, beräknas beslutet leda till en ökning med 7 000 pågående sjukfall i slutet av 2016 och ökade sjukpenningsavgifter om 880 miljoner kronor för 2016. Å andra sidan beräknas andra utgifter minska, bland annat genom färre nya sjukersättningsfall och minskade utgifter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och aktivitetsstöd samt minskade förvaltningsutgifter för Arbetsförmedlingen. Med hänsyn till detta beräknas utgiftsökningen i stället begränsas till 298 miljoner kronor för år 2016.