– Vi besitter ju inte själva någon i expertis i det här, vi är ju jurister, och om man ska kunna svara på hur man ser på den här metoden som man har använt gentemot de här patienterna, då behöver vi experter som uttalar sig och de måste utses av en fristående myndighet, säger kammaråklagare Zilla Hirsch, en av tre vårdåklagare vid Västerorts åklagarkammare.

Utredningen rör de tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset som 2011–2013 fick konstgjorda luftstrupar inopererade under ledning av en gästprofessor från Karolinska institutet. För två av patienterna, som numera är avlidna, handlar brottsmisstankarna om grovt vållande till annans död, för den tredje handlar det om grovt vållande till kroppsskada.

Exakt vilka frågor man kommer att vilja ha svar på av rättsliga rådet kan Zilla Hirsch inte ge besked om i dag.

– Det är en omfattande remiss som vi kommer att skicka över som innefattar en mängd frågeställningar, och vi har inte skrivit den än.

När rättsliga rådet fått remissen blir nästa uppgift att bestämma vilken eller vilka vetenskapliga experter som ska yttra sig. Zilla Hirsch utesluter inte att det kan bli aktuellt att ta in utländsk expertis för att undvika att hamna i en jävssituation.

– Det kan hända att man måste gå utanför Sverige, men det är det som Socialstyrelsen får ta reda på.

När det gäller utredningen i övrigt berättar Zilla Hirsch att man ännu inte kommit så långt så att man utreder någon särskild gärningsman.

– Vi utreder fortfarande skeendet kring de här patienterna, så vi har ingen som är skäligen misstänkt för närvarande.

Eftersom vållande till annans död och vållande till kroppsskada är oaktsamhetsbrott, är det avgörande i bedömningen av i fall luftstrupsoperationerna ska bedömas som brott om det skett någon form av oaktsamhet i samband med att de utfördes, säger Zilla Hirsch.

– Vård är en riskverksamhet, och saker kan alltid hända. Men om man till exempel i vården av en patient inte följer de riktlinjer som finns eller inte använder sig av vetenskap och beprövad erfarenhet utan använder sig av sin egen metod, då kan det bedömas som oaktsamt. Det vi behöver titta närmare på är vad man kan säga om den här metoden, och det är det experterna ska uttala sig om.

Detta har hänt

I augusti 2014 anmälde några läkare på KS den gästprofessor vid Karolinska institutet (KI) som ledde operationerna för forskningsfusk. De pekade också på att det inte funnits något etiktillstånd för operationerna. Efter ett års utredning friade KI gästprofessorn. Vad gäller anklagelsen att etiktillstånd saknades hävdade KI och KS att det inte behövdes trots att det var en oprövad metod, eftersom det handlade om att rädda livet i ett läge där konventionella behandlingar saknades.

Inspektionen för vård och omsorg och Läkemedelsverket anmälde operationerna till åklagare för brott mot etikprövningslagen respektive läkemedelslagen. Utredningarna har lagts ned eftersom brotten preskriberats. Det pågår dock en utredning om grovt vållande till annans död respektive grovt vållande till kroppsskada gällande de tre patienter som opererades 2011–2013.