I dag kom antagningsbeskeden för det andra urvalet till vårterminen 2016. Enligt statistik från sajten läkarstudent.se ligger många av antagningsgränserna för de sju läkarprogrammen på en rekordlåg nivå. För urvalsgruppen »gymnasiebetyg utan komplettering« är gränserna för vårterminen 2016 de lägsta för andra urvalet sedan de nya gymnasiebetygen infördes. Det gäller för alla lärosäten utom Karolinska institutet.

Även nivåerna för sökande med kompletterade gymnasiebetyg är rekordlåga, även om de är högre än för urvalsgruppen utan kompletteringar.

Länk till Universitets- och högskolerådet

Läs tidigare artiklar:

Lättare att komma in på läkarprogrammet

Läkarutbildningarna fortfarande bland de svåraste att få plats på

Antagningspoäng för läkarprogrammen för sökande med gymnasiebetyg utan komplettering (BI):

Karolinska institutet 22,25

Lunds universitet 21,66

Uppsala universitet 21,74

Göteborgs universitet 21,40

Linköpings universitet 21,37

Umeå universitet 21,25

Örebro universitet 21,20