Som Läkartidningen rapporterat fick Linköpings universitet förra våren en anonym anmälan om forskningsfusk riktat mot en forskare i regenerativ medicin. Enligt anmälan ska försök med transplantationer av syntetisk hornhinna ha gjorts på människor utan föregående tester på djur. Dokumentation ska också ha varit bristande och materialet inte avsett för humant bruk. Man ska ha valt att utföra operationerna i länder där etikkraven är mindre stränga för att snabbare kunna visa resultat och söka nya anslag.

Efter anmälan tillsatte dekanus vid medicinska fakulteten en oberoende expertgrupp bestående av professorer från Karolinska institutet och Umeå universitet. Gruppen riktar nu i ett yttrande kritik på ett antal punkter. Bland annat har materialet flera gånger under projektets gång ändrats utan att detta har anmälts till Läkemedelsverket, vilket strider mot regelverket.

– Utredningen visar att det skulle kunna finnas grund för att rikta kritik mot forskargruppens agerande, säger Johan D Söderholm, dekanus för medicinska fakulteten i ett uttalande.

Den utpekade forskaren tillbakavisar kritiken och anser att yttrandet är otydligt och inte tagit hänsyn till allt utredningsmaterial. Forskaren påpekar också att etiknämnden i Ukraina, där operationerna gjordes, hade godkänt studien.

Eftersom en ny anmälan med nytt material inkommit den senaste veckan har expertgruppen fått i uppdrag att komplettera sin utredning. Beslut i ärendet väntas vid medicinska fakultetens nästa styrelsemöte den 3 mars. Det slutgiltiga beslutet i oredlighetsfrågan fattas i vanlig ordning av universitetets rektor.

Läs tidigare artikel:

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping

Läs även:

Alla artiklar om »Oredlighetsärendet på KI«