2013 slöt Stockholms läns landsting ett treårigt avtal med vårdföretaget Curera om driften av jourläkarbilar i landstinget. 6 000 hembesök beräknades per år, och för det betalar landstinget nästan 24 miljoner kronor årligen. Hittills har antalet hembesök dock aldrig varit i närheten av den nivån – 2014 uppgick de till 2 300 och förra året till 3 500.

Då frågan tidigare uppmärksammats i andra medier har Peter Lundqvist, chef för landstingets enhet för allmänmedicin, sagt att man ska jobba vidare för att öka besöksvolymen. Men de åtgärderna har inte nått hela vägen fram.

– Besöksökningen förra året är ett resultat av det arbete som gjorts, men vi är inte nöjda än. Vi tror att det kan bli mycket bättre, säger han till Läkartidningen.

Analyser om varför man fortfarande inte kommer upp till den planerade besöksnivån har visat på två huvudorsaker – många av de samtal som avropas från sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan jourläkarbilarna hantera genom medicinsk konsultation per telefon, och samarbetet med SOS Alarm har inte fungerat som det var tänkt från början.

­– Tanken var att de här jourläkarbilarna skulle avropas från ambulansverksamheten när de såg att patienten inte behövde åka från hemmet till en akutmottagning. De skulle då ringa till jourläkarbilarna så att de kunde ta över, säger Peter Lundqvist.

I den ursprungliga kalkylen hade man räknat med att drygt 3 000 hembesök per år skulle vara av just den karaktären. I dag ligger siffran på 30 besök i månaden, det vill säga drygt en tiondel av ursprungsplanen. 

– Det har varit trögt att få de rutiner som vi tagit fram att fungera, och det måste vi jobba vidare med under det här året, säger Peter Lundqvist.

Trots att jourläkarbilsverksamheten inte nått upp till de nivåer som man hoppats på, har det nuvarande avtalet förlängts med ett år. Enligt Peter Lundqvist handlar det om att man behöver tid för att skapa någonting nytt.

– Vi ser att den organisation av jourläkarbilsverksamheten som vi har i dag kan bli betydligt bättre. Vi jobbar just nu med att ta fram ett förslag till en ny organisation där verksamheten utnyttjas på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Vilka förändringar det handlar om vill han dock ännu inte avslöja, men förhoppningen är att den nya organisationen ska kunna ta vid runt halvårsskiftet 2017 då det nuvarande avtalet går ut.

– Det tar ett tag att förbereda och införa en sån organisation, och då har vi förlängt avtalet för att kunna göra det under ordnade former. Det är trots allt väldigt viktigt att vi har den här verksamheten, det är ju den jourverksamhet vi har och den är ett absolut måste.