Barnmorskan vill på grund av sin kristna tro inte utföra aborter. Efter att hon nekats anställning på tre kvinnokliniker inom Jönköpings län på grund av detta stämde hon regionen för diskriminering. Tingsrätten menade dock att det var ett nödvändigt och lämpligt krav på en barnmorska att kunna utföra aborter, och ansåg inte att hon hade blivit diskriminerad. Hovrätten, dit hon överklagat tingsrätttens dom, meddelar nu att man inte tar upp målet, då det ses som en arbetstvist som ska avgöras i Arbetsdomstolen.

Läs tidigare artikel:

Barnmorskan ej diskriminerad