Det är tredje gången sedan i maj 2015 som Liberia förklaras ebola-fritt. Viruset har återkommit flera gånger. Och WHO varnar för att detta kan hända igen, och uppmanar till ökad vaksamhet året ut, inte bara i Liberia utan även i Guinea och Sierra Leone. De tre länderna var de som drabbades hårdast när epidemin startade för två år sedan.

Sierra Leone rapporterades ebolafritt den 7 november och Guinea den 29 december. I de tre länderna har sammanlagt drygt 11 300 människor fått sätta livet till i sjukdomen. 

Läs mer:

Ebola – samlingssida!