Till slut blev kritikstormen mot hur Karolinska institutet, KI, och Anders Hamsten hanterat kirurgen Paolo Macchiarini och dennes operationer med konstgjorda luftstrupar omöjlig att bortse ifrån. I en debattartikel i Dagens Nyheter meddelar Anders Hamsten att han avgår.

– Med anledning av den kritik som följt på den så kallade Macchiarini-affären har jag kommit till slutsatsen att det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor. Därför ställer jag min plats till förfogande, säger Anders Hamsten i ett pressmeddelande från KI.

I debattartikeln i DN skriver Anders Hamsten att KI borde ha skiljts från Macchiarini långt tidigare, och att så inte skett är »en närmast total felbedömning« från hans sida.

Anders Hamsten medger nu också att KI inte varit tillräckligt kritiskt mot Paolo Macchiarinis metod. Som Läkartidningen kunnat klarlägga informerades Hamsten redan hösten 2013 om att Karolinska universitetssjukhusets beslutat stoppa Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer då metoden dömdes ut. Detta förmedlades dock inte vidare vare sig av sjukhuset eller KI, vilket ledde till att Paolo Macchiarini kunde fortsätta sin verksamhet utomlands. »Många har menat att jag som rektor tillsammans med ledningen för Karolinska universitetssjukhuset borde ha agerat för att föra varningarna vidare till det forskningsprojekt Paolo Macchiarini drev i Ryssland och med facit i hand kan jag se att vi naturligtvis borde ha gjort det«, säger Anders Hamsten i debattartikeln i DN.

KI har enligt Anders Hamsten inte heller lyssnat tillräckligt på varningssignalerna från de läkare som arbetade nära Paolo Macchiarini, vilket kan tolkas som en upprättelse av de fyra läkare som i augusti 2014 anmälde Macchiarini för forskningsfusk. Dessa hade då i flera månader försökt fästa Anders Hamstens uppmärksamhet på hur illa Paolo Macchiarinis patienter for och på att bilden av utfallet i hans artiklar var felaktig.

Anders Hamsten meddelar också att oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini ska återupptas efter att man analyserat bilder som visades i SVT:s dokumentär Experimenten. Analysen har lett till att man fått en annan bild av det postoperativa förloppet gällande den första patienten, som vårdades på Island efter operationen. 

– I vårt ställningstagande tillmätte vi stor betydelse åt de isländska läkarnas beskrivning av det postoperativa förloppet. Men i SVT:s dokumentär har det tillkommit uppgifter från de anhöriga och från bronkoskopier. Vi har även fått nya uppgifter från Island om patientens tillstånd efter operationen, säger rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke, som medverkade i oredlighetsutredningen, till Läkartidningen.

Dessutom har det inkommit en ny oredlighetsanmälan som pekar på fler felaktigheter än de som utredningen granskade i två av artiklarna. »Så här i efterhand konstaterar jag att vi borde ha sökt efter dessa sannolika felaktigheter redan i den utredning som ledde fram till det beslut KI fattade i oredlighetsfrågan i augusti 2015. Vi borde helt enkelt ha varit ännu noggrannare«, skriver Anders Hamsten i DN.

En process för att utse en ny rektor för KI kommer nu att inledas. Under tiden kommer rektors uppgifter att fullgöras av prorektor Karin Dahlman-Wright.