»Det är uppenbart att senaste tidens uppståndelse kring Macchiarini-ärendet har tärt hårt på vår organisation,  på våra medarbetare, liksom på mig själv. Det är också uppenbart att Kl nu behöver gå igenom en period av självrannsakan. Jag ställer mig själv frågorna: Vad kunde jag gjort som jag inte har gjort? Vad kunde jag gjort bättre? Jag vet att detta är frågor, bland många andra, som Du nu med kraft tar tag i. Du skall känna att Du har allt mitt stöd i detta.«

Så skriver Hans-Gustaf Ljunggren i sin begäran om entledigande till vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Hon säger i en kommentar på KI:s internwebb:

–  Hans-Gustaf Ljunggren har gjort stor nytta för KI i sin roll som dekanus för forskning, men jag har full förståelse för hans begäran. Den akademiska ledningskapaciteten vid KI har försämrats kraftigt av den senaste tidens händelser, av detta skäl behöver jag överväga när entledigandet kan ske och hur det ska genomföras.

I brevet till rektor skriver Hans-Gustaf Ljunggren också att han nu vill tillbaka till forskningen. »Jag har själv för avsikt att nu gå tillbaka till forskningen och min egen forskargrupp. I den funktionen är min förhoppning är bidra till Kl:s vision, att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.«

Varken Hans-Gustaf Ljunggren eller Karin Dahlman-Wright vill uttala sig, enligt KI:s pressekreterare Claes Keisu.

Kritiken mot Karolinska instiutets lednings hantering av Macchiarini-affären har varit massiv. Senast i slutet av förra veckan i en artikel på DN Debatt den 18 februari skrev Bengt Gerdin, sakkunnig i fuskutredningen av Paolo Macchiarini:

»Detta är vad som oroar mig: En överprövning av sakkunnigbedömningen utförs på ett helt ytligt sätt utan kontroll av underlaget och presenteras på ett sätt som ger intryck av att vara avsiktligt. Slarvigheten i överprövningen styrks bland annat av påståenden från KI-ledningen att delar av vad jag nämnt här är nyheter, och inte blev uppenbara förrän de visades i SVT-dokumentärerna. Ansvaret för en sådan tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker process har förstås de tre som internt gjort bedömningen, rektor Hamsten, rådgivaren Carlstedt-Duke och dekanen Ljunggren.«

KI:s rektor Anders Hamsten meddelade sin avgång den 13 februari på DN Debatt.

Om Jan Carlstedt-Duke, professor och rektorsråd, och Hans-Gustaf Ljunggren skrev Bengt Gerdin också den 18 februari: »Så länge dessa två finns kvar i ledande befattningar måste även ’det goda KI’ acceptera att det är svårt att återfå förtroendet för KI«.

Läs även:

Paolo Macchiarini hotas med avskedande

Gerdin: KI:s hantering var »tendentiös, ofullkomlig och rättsosäker«