En av de många frågor som Macchiarini-affären väckt är var gränsen går mellan klinisk forskning och experimentell vård. Till skillnad från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, som hävdat att Macchiarinis operationer utgjorde vård, anser många att metoden borde ha bedömts som forskning och behövt genomgå samma etiska och vetenskapliga prövning som andra kliniska forskningsprojekt.

Nu meddelar regeringen att den kommer att tillsätta en utredning som ska se över gränslandet mellan vård och forskning. Utredningen ska se om det finns otydligheter i regelverket som behöver rättas till. Utredningen ska även se över om tillsynsansvaret på området behöver förtydligas så att inte vissa delar riskerar falla mellan stolarna.

– Det som hänt är en allvarlig förtroendekris för Karolinska institutet men som också riskerar förtroendet för forskningen i sin helhet och därför är det viktigt nu både hur KI hanterar det här efteråt men även att vi från regeringen säkerställer att det regelverk vi har kring forskningen och forskningsetiken fungerar, sa forskningsminister Helen Hellmark Knutsson i SVT:s Agenda den 14 februari.

Som Läkartidningen visat (LT nr 51–53/2015) innehåller gränsdragningen mellan vård och forskning en rad utmaningar av såväl juridisk som mer filosofisk karaktär. Statens medicinsk-etiska råd utreder sedan en tid frågan och nyligen meddelade även Läkaresällskapet och Kungliga vetenskapsakademien att man tillsammans ämnar utreda den.