Läkaren, som är specialist i neuropatologi, stod tidigare bakom uppfattningen att den så kallade triaden – dvs blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och svullnad i hjärnan – är tillräcklig för att slå fast att ett spädbarn blivit utsatt för skakvåld. För mer än ett decennium sedan ändrade hon dock ståndpunkt, och har sedan dess agerat försvarsvittne i en rad rättegångar om barnmisshandel.

Nu har dock Medical Practitioners Tribunal Service, en ansvarsnämnd under General Medical Council, kommit fram till att läkaren i rollen som expertvittne avsiktligt vilselett domstolar och uttalat sig i medicinska sakfrågor som legat utanför hennes expertområde. Därmed har hon skadat den medicinska professionens rykte, enligt nämnden, som nu ska ta ställning till om hon ska få behålla sin läkarlegitimation.

Beslutet har väckt omedelbar kritik. Bland annat ifrågasätts att ledamöterna, av vilka den mest medicinskt erfarne är en psykiater medan de övriga saknar medicinsk bakgrund, ska ha varit tillräckligt kvalificerade för att förstå de komplexa patologiska frågeställningarna.

Hennes advokat ifrågasätter det rimliga i att ett expertvittne straffas för att ha framfört »fel« uppfattning: »Rättvisan kräver att en läkare ska kunna framföra en ärligt menad ståndpunkt som vilar på vetenskaplig grund som utmanar andras hypoteser«.

Läkaren har i ett par fall anlitats som expertvittne i Sverige i rättegångar som rör misshandel av barn, dock inte som ensamt vittne.

Läs mer:

The Guardian: Doctor who doubted shaken baby syndrome misled courts, panel rules

The Telegraph: Doctor misled courts in ’shaken baby’ cases

BBC: Doctor misled courts in ’shaken baby’ cases